Polityka prywatności

1. Dokument ten przedstawia, jakie informacje są automatycznie pobierane przez serwis b2b.anwa-tech.pl (zwany dalej Serwisem) oraz w jaki sposób Serwis z nimi postępuje.
2. Serwis gromadzi dane o: -wejściach Użytkownika na strony Serwisu, -przechodzeniu Użytkownika do ofert cenowych i innych usług, -przechodzeniu do innych witryn, do których linki są umieszczone w Serwisie, -umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika (dotyczy zarejestrowanych Użytkowników), Do pobierania wyżej wskazanych danych Serwis wykorzystuje mechanizm cookie.
3. Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki WWW, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne. Informacje te są gromadzone przy pomocy podmiotów trzecich i wykorzystują mechanizm cookie.
4. Informacje wskazane w pkt 2 wykorzystywane są do analiz zbiorczych, uniemożliwiających przypisanie informacji do konkretnego Użytkownika.
5. Informacje wymienione w pkt 3 Polityki Prywatności wykorzystywane są do analiz statystycznych związanych z ruchem w serwisie b2b.anwa-tech.pl.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w pkt 3 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.
7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników – osób fizycznych odbywa się w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926).